קערות הגשה

קערה עמוקה לבנה
קערה לבנה גדולה עם הגבהה
קערה גדולה לבנה עם ידיות
קערה עמוקה לבנה
קערת גלים
הגשה יפני
קערת זכוכית גדולה
קערת זכוכית פתוחה